ZAVOLEJTE NÁM

+420 571 990 315

NAPIŠTE NÁM

info@crstools.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Po-Pá:  8.00-16.00

Válečkování - základní informace

Základní informace - válečkování

Princip funkce válečkovacích nástrojů

Válečkování – je proces tváření za studena, který je určen pro jemnou povrchovou úpravu obrobku. Planetová rotace tvrzených válečků vytváří tlak na povrch otvoru. Narozdíl od válcování za studena, při kterém dochází ke značným změnám tvaru, válečkování vytváří studena tlak pouze na povrch obrobku, čímž dochází ke zhutnění jeho povrchové struktury.

Povrch obrobku je tvořen řadou vrcholků a prohlubní s nepravidelnou výškou a roztečí. Válečkováním dochází k plastické deformaci, při němž se posouvá materiál na vrcholcích a je zatlačován do prohlubní. V průběhu procesu válečkování jsou stopy po nástrojích a jiné nepravidelnosti povrchu zaválcovány. Výsledkem je zrcadlový, tvrdý a zpevněný povrch, odolný proti otěru a korozi.

Válečkování - princip funkce válečkování

Výhody válečkování:  Metalurgické vlastnosti     OK

Výhody válečkování:  Povrch obrobku               OK

Proces válečkování

Proces válečkování

 • K prvnímu kontaktu válečku s obrobkem dochází v zóně A.
 • V zóně B se materiál plasticky deformuje, dokud deformace nedosáhne maximální hodnoty.
 • Kóta D vyznačuje hloubku stlačování materiálu.
 • Jakmile materiál projde maximálním namáháním tlakem (C), postupně se uvolňuje v rozsahu E.
 • Tím je dosaženo hladkého povrchu a značného reziduálního napětí materiálu v tlaku.
 • Napětí vytvářená v materiálu během jeho stlačování sahají přibližně 1 mm pod povrch a směrem dovnitř se snižují. Výsledkem je vyšší pevnost povrchu.
Válečkování - proces válečkování

Kdy použít válečkování

Podmínky pro použití válečkování

Válečkování je proces opracování materiálu za studena pro dosažení hladkého a pevného povrchu. Pro dosažení optimálních výsledků se řiďte následujícími pokyny:

 • Povrchová úprava:  Tažnost a tvrdost materiálu obrobku spolu s přípravou povrchu určuje kvalitu válečkovaného povrchu.
 • Zpracovatelnost:  Lze válečkovat jakýkoli kujný a tvárný materiál až do RC40.
 • Vlastnosti opracovávaného povrchu:  Obrobky s přerušeným povrchem do 10 % obvodu lze úspěšně válečkovat standardním nástrojem (viz obrázky).
Válečkování - podmínky použití válečkování
obr. 1
Válečkování - podmínky použití válečkování
obr. 2
 • Tolerance obrobku:  Toleranční rozsah po válečkování bude stejný jako byl toleranční rozsah dosažený před ním, protože nedojde k žádnému odstranění materiálu.

Ideální povrch obrobku před válečkováním má rovnoměrně uspořádány vrcholy a prohlubně. Toto uspořádání závisí na použitém nástroji.
Pro přípravu doporučujeme rozpínací výstružník S.C.A.M.I.®, s nímž lze dosáhnout rovnoměrné drsnosti v rozsahu tolerance H6 – H7.

Válečkování - podmínky použití válečkování - povrch 1
obr. 3

Před obráběním se ujistěte, že povrch neobsahuje nerovnosti způsobené vadou řezného nástroje a že otvor není kuželovitý, protože tyto vady nelze válečkováním korigovat. (viz obrázky 4 a 5).

Válečkování - podmínky použití válečkování - povrch 2
obr. 4
Válečkování - podmínky použití válečkování - povrch 3
obr. 5

Přehled nástrojů

Válečkování - nástroj pro průchozí otvory

Válečkovací nástroj pro průchozí otvory

⌀ 3,95 - ⌀ 165,90 mm (0.1555" - 6.5313")

Válečkování - nástroj pro neprůchozí otvory

Válečkovací nástroj pro neprůchozí otvory

⌀ 4,70 - ⌀ 165,90 mm (0.1850" - 6.5313")

Výhody válečkovacích nástrojů

OK  Přesné nastavení průměru
tolerance 0,013 mm nebo lepší (závisí na mnoha faktorech, např. na materiálu …)

OK  Velmi nízká drsnost povrchu
v rozsahu 0,025 – 0,25 μm Ra

OK  Zvýšení tvrdosti povrchu
o více jak 5-10 %

OK  Čistší obráběcí operace
než honování nebo jiné abrazivní metody

OK  Univerzálnost
operaci lze provést na jakémkoliv stroji s rotujícím vřetenem

OK  Eliminuje potřebu pomalejších a nákladnějších dokončovacích a sekundárních operací
např. broušení, honování, lapování atd.

Komponenty nástroje

Válečkování - komponenty nástroje

Všechny válečkovací nástroje (pro slepé i průchozí otvory) se skládají z následujících součástí:      klec   /   kužel   /   válečky   /   stopka (válcová nebo kuželová)

Výběr nástroje

Válečkování - výběr vhodného nástroje
klikněte na obrázek pro zvětšení

PŘED SAMOTNÝM OBJEDNÁNÍM       OK

V některých případech se průměry překrývají ve dvou sériích. Pokud potřebný průměr spadá do tohoto překryvu, zvolte vždy vyšší ze sérii.

Příklad:

Potřebujete nástroj pro ⌀ 24,64 mm. Tento průměr spadá jak do série K, tak do série L

 • Rozsah průměrů série K  = ⌀ 16,60 – ⌀ 24,74 mm
 • Rozsah průměrů série L  =  ⌀ 24,54 – ⌀ 31,16 mm

V tomto případě doporučujeme zvolit sérii L, do níž průměr ⌀ 24,64 mm spadá

Značení nástrojů

Válečkování - značení nástrojů

1.  Typ válečkovadla

  RDK = průchozí otvory
  RSK = neprůchozí otvory

2.  Série

H = série H F = série F P = série P T = série T
I = série I M = série M Q = série Q U = série U
K = série K N = série N R = série R
L = série l; O = série O S = série S

3.  Stopka

  1 = válcová
  2 = kuželová

4.  Délka

  0 = neomezená
  1 = krátká
  2 = standardní
  3 = dlouhá

5.  Typ klece

  0 = standardní

6.  Průměr

  Nástroj pro průchozí otvory = minimální průměr rozsahu
  Nástroj pro neprůchozí otvory = válečkovaný průměr

Součinitel zkrácení kužele (pro válečkování slepých otvorů) – postup pro určení hodnoty „x“

Při válečkování slepých otvorů nesmí kužel přesahovat konce válečků. Pokud se tak stane, kužel narazí na dno otvoru.
Každý válečkovací nástroj má rozsah nastavení:

 • Přibližně 0,5 mm pro průměry nástrojů do ⌀ 12,7 mm
 • Přibližně 1,0 mm pro průměry nástrojů nad ⌀ 12,7 mm

U nástrojů pro válečkování průchozích otvorů platí, že standardní součinitel zkrácení kužele x má hodnotu 1. Při válečkování slepých otvorů je jedinou možností, jak nenarazit kuželem do dna otvoru volba správného kužele odpovídající vypočítanému součiniteli zkrácení. Ten odpovídá poměru požadovaného průměru k minimálnímu průměru nástroje. Součinitel zkrácení x lze vypočítat podle níže uvedených vzorců. Má vždy hodnotu celého čísla v rozsahu 2-8.

Hodnota x má vždy celočíselnou hodnotu. Proto je nutné zaokrouhlit výsledky s desetinnou částí do 0,6 včetně dolů a výsledky s desetinnou částí nad 0,6 nahoru.

Průměr (⌀ 5,89 - ⌀ 12,77 mm)

Průměr (⌀ 12,64 - ⌀ 127,94 mm)

Průměr (⌀ 127,90 - ⌀ 165,90 mm)

Válečkování - vzorce 01

  Z = průměr otvoru
  Y = minimální průměr nástroje

Příklad:   Z = 11,05 mm   Y = 10,71 mm

Válečkování - vzorce 01-1

Zaokrouhleno na x = 8
Odpovídající kužel:  RSTH-038-11025

Válečkování - vzorce 02

  Z = průměr otvoru
  Y = minimální průměr nástroje

Příklad:   Z = 17,76 mm   Y = 17,40 mm

Válečkování - vzorce 02-1

Zaokrouhleno na x = 4
Odpovídající kužel:  RSTK-034-00044

Válečkování - vzorce 03

  Z = průměr otvoru
  Y = minimální průměr nástroje

Příklad:   Z = 148,20 mm   Y = 147,90 mm

Válečkování - vzorce 03-1

Výsledek je xx = 34
Odpovídající kužel:  RSTT-034-01480

Symbol     Význam

  D1          rozsah průměrů
  L2          hloubka válečkování
  L3          referenční délka

Válečkování - kóty nástrojů
Válečkování - banner 02